Dokumenty i pliki do pobrania

Cenniki

  1. Cennik usług świadczonych przez Sigma – Usługi Teleinformatyczne B. Dąbrowski, K. Śliż S.C. [PDF]
  2. Cennik usług telefonicznych  [PDF]

Regulaminy

  1. Informacja o zmianie regulaminu 20.11.2020r” [PDF]
  2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 21.12.2020r” [PDF]

Instrukcje obsługi

  1. Instrukcja obsługi routera… [PDF]

Pozostałe

  1. Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą [PDF]
  2. Informacje dotyczące oferowanych udogodnień  dla osób niepełnosprawnych